• Search

Informationsbrev Svenska

Electronic Music Scene Survey (EMSS)

Informationsblad

Vi skulle vilja bjuda in dig att delta i en studie om det europeiska nöjesscenen. Att delta är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande i studien.

Vänligen läs igenom följande information noggrant innan du beslutar om du vill delta i studien. Du kan kontakta forskar-teamet genom att klicka här om du har ytterligare frågor.

Om Electronic Music Scene Survey

Den här studien syftar till att samla information om nöjeslivet i fem europeiska länder, Storbritannien, Holland, Belgien, Sverige och Italien. Vi är också intresserade av bruket av alkohol och/eller andra droger men vi vill gärna ha dina svar och erfarenheter oavsett om du använder alkohol och/eller andra droger eller ej.

Det är två undersökningar i den här studien. Den första pågår nu. Den andra kommer ett år senare (uppföljnings-studien). Vi vill gärna att du deltar i båda undersökningarna. På så sätt ger det oss möjligheter att undersöka förändringar i nöjeslivet över tid.

Vad händer om jag deltar?

För att delta så måste du vara mellan 18 och 34 år. Du måste också ha besökt minst 6 ställen med elektronisk dansmusik under det senaste året. Med elektronisk dansmusik-event menar vi en klubb, en festival, ett rave etc som du har besökt som spelar musik som i allmänna ordalag (på engelska) skulle beskrivas som ”dance” eller ”electronic”. Du måste också för närvarande vara bosatt i antingen Storbritannien, Holland, Belgien, Sverige eller Italien.

Om du bestämmer dig för att delta så blir du ombedd att godkänna att du passar in i nyss nämnda kriterier. Du blir också ombedd att godkänna att dina uppgifter får användas i vår forskning och att vi får kontakta dig efter ett år för att bjuda in dig till vår uppföljnings-studie. Du blir också ombedd att lämna din mail-adress. Vi kommer använda denna mail-adress för att kontakta dig för att be dig genomföra den andra studien (uppföljnings-studien) efter 1 år. Vi ber dig endast om en mail-adress och inte om ditt namn, adress eller annan kontaktinformation. Din mail-adress kommer sparas separat från dina enkät-svar.

När du har gett ditt medgivande och lämnat en mail-adress så kommer du komma till startsidan för enkäten. Enkäten tar ca 30 min att genomföra. Det är helt frivilligt att delta och du kan närsomhelst under enkäten välja att avsluta ditt deltagande. Om du inte vill att dina svar ska sparas så maila forskar-teamet så tar vi bort dina enkät-svar.

Vilken typ av frågor ingår i studien?

De flesta frågor kommer att fokusera på dina besök på olika typer av nöjesställen och andra frågor handlar om bruk av alkohol och /eller andra droger. Vi vill veta såväl om dina positiva som negativa erfarenheter av drogbruk i nöjeslivet och dina skäl och anledningar till om du använder, eller inte använder, alkohol och/eller andra droger.

Du kommer också få frågor om demografisk information som kön och ålder och frågor om din hälsa.

Vilka är fördelarna eller riskerna med att delta i studien?

Du kommer att delta i en utlottning av priser när du fyllt i den första web-enkäten. Vinnarna kommer meddelas via mail. Priserna som lottas är 3 MacBook Air (13-inch 128 GB); 3 Apple iPad (Air 2); 3 Bluetooth högtalare (UE Boom2) och 45 biocheckar.

De första 1000 personerna per land som genomför uppföljnings-studien 2018 kommer erbjudas ett presentkort till ett värde av 200 kr och alla som genomför uppföljnings-studien deltar i ännu en utlottning av priser Priserna som lottas är 6 MacBook Air (13-tum 128 GB); 6 Apple iPad (Air 2) och 15 Bluetooth högtalare (UE Boom2).

En annan fördel är att du, genom att delta i studien, bidrar till att öka kunskapen om nöjeslivet i Europa. Den information du lämnar kommer användas för att skriva nationella rapporter och vetenskapliga artiklar. Vi hoppas att denna information ska bidra till att förbättra nöjeslivet i Europa och göra det säkrare för människor som använder alkohol och/eller andra droger.

Det finns inga förutsebara risker med att delta i studien. Dina svar kommer förvaras anonymt och kommer inte att kunna kopplas till din mail-adress. Vi samlar inte in din IP-adress och du kan närsomhelst avsluta din medverkan.

Kommer min information hanteras konfidentiellt?

Båda webb-enkäterna hanteras av Qualtrics som ser till att insamlad data krypteras och lagras säkert. Datan lagras på servrar som är fysiskt belägna inom EU och kommer inte att lämna EU.

Alla dina lämnade uppgifter kommer hanteras anonymt och strikt konfidentiellt. Dina enkät-svar och din mail-adress kommer lagras på olika servrar. Din mail-adress kommer endast att användas för att kontakta dig inom ett år för att bjuda in dig till att delta i uppföljnings-studien och för att informera dig om du erbjuds ett presentkort till ett värde av 200 kr eller har vunnit i utlottningen av priser. Du kommer då ombes att uppge ytterligare kontaktinformation för att vi ska kunna skicka priserna.

Endast en liten grupp forskare i de fem länderna kommer ha tillgång till dina kontaktuppgifter. Du kan få mer information mo dessa forskare här. Under vissa omständigheter kan vi komma att dela helt anonymiserad data. Dock kommer inga andra, än de forskargrupper som är inblandade i datainsamlingen, att ha tillgång till dina kontaktuppgifter.

The UK Data Protection Act 1998 gäller för all information som samlas in och lagras under studien. Data och mail-adresser kommer lagras kodade, som lösenordsskyddade digitala filer på kodade moln-baserade servrar belägna inom EU.

Hur finansieras Electronic Music Scene Survey?

Electronic Music Scene Survey är en del av ALAMA Nightlife Studien som finansieras av European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID; http://www.eranid.eu/projects/alama-nightlife). Den drivs av akademiska forskare från Europa (Storbritannien, Holland, Belgien, Sverige och Italien) som är intresserade i nöjes-scenen och drogbruk. Clinical Psychopharmacology Unit vid University College London, Storbritannien samordnar webb-enkäterna och i Sverige är det STAD/Karolinska Institutet som är ansvariga för att översätta och analysera resultaten. Du kan få mer information om deras arbete och deras team genom att besöka deras hemsida.

Den här studien har etiskt godkännande från regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Ytterligare frågor?

Om du har några ytterligare frågor eller vill ha mer information om Electronic Music Scene Survey, vänligen kontakta oss genom att klicka här eller använd kontaktinformation nedan:

Principal Investigator: Johanna Gripenberg
STAD 
Centrum för Psykiatriforskning Stockholm
Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet
Norra Stationsgatan 69
113 64 Stockholm
Sverige                     
stad.slso@sll.se

 

This site uses cookies. Would you like more information? Read our statement. Hide message.